Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 sprawie zdalnego nauczania w klasach I- VIII od 9 listopada do 29 listopada 2020 roku

Od poniedziałku, 9 listopada 2020r. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Uczniowie I-III rozpoczną naukę w formie zdalnej.

Edukacja wczesnoszkolna oraz zajęcia z języka angielskiego i religii będą prowadzone online z wykorzystaniem platformy Microsoft Office365. Nauczyciele wychowania fizycznego będą przekazywali materiały do realizacji poprzez Librusa.

Zajęcia online z edukacji wczesnoszkolnej w klasach I i II będą prowadzone w grupach. Wychowawca podzieli klasę na dwa zespoły. Pozwoli to zindywidualizować zajęcia, umożliwi lepszą współpracę z dziećmi wynikającą ze specyfiki wieku.

Zajęcia online z edukacji wczesnoszkolnej w klasach III będą prowadzone z całą klasą. Szczegółowy plan zajęć podany będzie przez wychowawców.

Jednocześnie do 29 listopada br. przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Bez zmian pracują oddziały przedszkolne w szkole.

Od poniedziałku, 9 listopada zapewniamy funkcjonowanie świetlicy szkolnej dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Dyrektor szkoły Halina Topolewska

Skip to content