List Pani Wicewójt do Rodziców, Uczniów i Nauczycieli

Tarnowo Podgórne, 13 marca 2020 r.

Drodzy Rodzice/Prawni Opiekunowie,

Prezes Rady Ministrów wprowadził specjalne obostrzenia związane z zapobieganiem szybkiemu rozpowszechnianiu się koronawirusa w Polsce.
W związku z tym od 16 do 25 marca wszystkie placówki pozostaną zamknięte, co oznacza, że nie będą w nich odbywać się żadne zajęcia – ani dydaktyczne, ani opiekuńcze.
W tym trudnym czasie nauczyciele będą wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu.    
 

Szanowni Państwo,
zachęcajcie dzieci do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodreczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

Jeśli mają Państwo dziecko w wieku do 8 lat, jednemu z rodziców/prawnych opiekunów przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl). Proszę przekazać osobom, które będą opiekować się Państwa dziećmi, podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny.
 

Drodzy Uczniowie,
proszę pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie. Unikajcie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe).
Przerwa w funkcjonowaniu Waszej szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki, zatem odpowiedzialnie wykorzystajcie czas zawieszenia zajęć. Przeczytajcie ulubione książki, uzupełniajcie wiadomości lub rozwijajcie kompetencje. Skorzystajcie przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Waszych nauczycieli.

Proszę o śledzenie informacji przekazywanych przez elektroniczne dzienniki oraz zamieszczanych na stronach internetowych szkoły i Gminy.

Ewa Noszczyńska-Szkurat

I Zastępca Wójta

Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS.

Przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny. Rygorystycznie przestrzegaj higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz. Śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus
Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

 

Drodzy Nauczyciele,

od 16 do 25 marca wszystkie placówki zostaną zamknięte, co oznacza, że nie będą się w nich odbywać żadne zajęcia – ani dydaktyczne, ani opiekuńcze. W związku z tym zachęcam i proszę nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie proszę o objęcie opieką przygotowujących się do egzaminów ósmoklasistów i maturzystów oraz udostępnianie im niezbędnych materiałów.

Przypominam, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczyciele pozostają do dyspozycji dyrektorów placówek. Mogą w tym czasie przebywać poza placówką.

Materiały do samodzielnej nauki znajdują się na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej: epodreczniki.pl . Są to materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki dla uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych i zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych. O tym rozwiązaniu poinformowałam też rodziców w osobnej wiadomości.

 

Liczę na Państwa współpracę i zrozumienie

Ewa Noszczyńska-Szkurat

I Zastępca Wójta

Skip to content