Zostań Młodym Inżynierem Środowiska

Uczniowie klasy piątej i szóstej Naszej Szkoły odwiedzili 17 listopada Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, gdzie mieli okazję uczestniczyć w pierwszych zajęciach projektu Uniwersytetu Młodych Przyrodników – „Zostań Młodym Inżynierem Środowiska”. Ten specjalny program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych ma na celu rozwijanie i poszerzanie wiedzy przyrodniczej i technicznej wśród uczestników, zdobywanie przez nich kompetencji w zakresie efektywnych technik uczenia się oraz podniesienie samoświadomości własnych zasobów, by lepiej kierować swoją przyszłością edukacyjną.

Organizatorem projektu jest Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UP w Poznaniu. Przez cały rok szkolny, jeden dzień w miesiącu, uczniowie będą mieli okazje uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, laboratoryjnych, komputerowych i wykładach. Będą one dotyczyły inżynierii i ochrony środowiska w takich tematach jak: właściwości wody i powietrza, budowa komórki, właściwości gleby, systemy informacji przestrzennej, genetyka, geodezja, kartografia. W programie są również warsztaty z kompetencji społecznych, poznawczych i doradztwa zawodowego. Program w całości jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Uczestnicy projektu mogą liczyć na indeksy młodych inżynierów, materiały dydaktyczne z zajęć oraz skrypty z technikami pamięciowymi czy sposobami uczenia się.

Natępne zajęcia – 15.12.2018r.

Michał Janiak

 

Skip to content